Avogados de herdanzas en Lalín

Se necesitas un avogado de herdanzas en Lalín, non busques máis

Conta co asesoramento dos nosos avogados especialistas en herdanzas en Lalín

En Avoga Bufete Xurídico estamos especializados en herdanzas e sucesións. Ofrecémosche un asesoramento legal personalizado e de calidade, cun equipo de profesionais con ampla experiencia no ámbito xurídico. Os nosos servizos inclúen a redacción de testamentos, a xestión de trámites de herdanzas, a liquidación de impostos, a reclamación de lexítimas e a resolución de conflitos entre herdeiros.

Se precisas un avogado experto en herdanzas e sucesións en Lalín, non dubides en contactar con nós. Atenderémoste coa máxima profesionalidade e confidencialidade. En Avoga Bufete Xurídico somos a túa mellor opción se buscas un despacho de avogados en Lalín experto en herdanzas. Contamos co aval da nosa ampla experiencia e co recoñecemento dos nosos clientes satisfeitos.

Avogados expertos en testamentos en Lalín

Atópaste ante unha herdanza conflitiva? Ponlle fin cos nosos avogados

En Avoga Bufete Xurídico somos expertos en resolver conflitos coas herdanzas, especialmente cando estas se producen sen testamento. Sabemos que este tipo de situacións poden xerar tensións e disputas entre os familiares, polo que lle ofrecemos un asesoramento legal eficaz en dereito sucesorio en Lalín, para defender os seus intereses.

Diferenza entre herdanza sen testamento e herdanza con testamento

Avogados de herdanzas con testamento en Lalín

Herdanzas con testamento

Nunha herdanza con testamento o falecido deixou expresada a súa vontade sobre como quere repartir os seus bens entre os seus herdeiros. Neste caso, débese respectar o testamento sempre que non vulnere a lexítima dos herdeiros forzosos.

Avogados de herdanzas sen testamento en Lalín

Herencias sen testamento

Nunha herdanza sen testamento non existe esa vontade expresa do falecido, polo que é a lei a que determina quen son os herdeiros e como se reparten os bens. Neste caso, débese seguir a orde de parentesco establecida polo Código Civil ou polas normas da comunidade autónoma.

Contar cun avogado nunha herdanza sen testamento é fundamental para evitar problemas e complicacións legais. Un avogado axudaralle a, entre outras cousas, acreditar a súa condición de herdeiro ou liquidar os impostos correspondentes á herdanza, como o imposto de sucesións.

Os nosos avogados ofrécenche asesoramento legal para facer o teu testamento en Lalín

A redacción de testamentos é un acto de gran importancia que permite expresar a vontade do testador sobre como quere que se repartan os seus bens despois do seu falecemento. Desta forma, evítanse posibles confusións ou conflitos entre os herdeiros e gárantese o cumprimento da legalidade.

Para redactar un testamento é convinte contar coa axuda dun avogado, que poderá asesorar ao testador sobre as diferentes modalidades de testamento que existen, os requisitos que debe cumprir cada unha delas e as limitacións que impón a lei en canto á lexítima dos herdeiros forzosos.

Un avogado tamén poderá redactar o testamento de forma clara e precisa, evitando ambigüidades ou erros que poidan dar lugar a impugnacións ou nulidades. Ademais, poderá acompañar ao testador ao notario para outorgar o testamento e asegurarse de que se inscribe no rexistro correspondente.

En Avoga Bufete Xurídico contamos con avogados expertos en redacción de testamentos, que lle ofrecerán un servizo profesional e personalizado. Contacte con nós e informarémolo sen compromiso.

Facer testamento en Lalín

Quen é o beneficiario ante unha herdanza sen testamento?

Cando unha persoa falece sen ter feito testamento, díse que morreu intestado. Nese caso, a lei determina quen son os seus herdeiros lexítimos e como se reparte a súa herdanza. Morrer sen testamento pode complicar o proceso sucesorio e xerar problemas entre os familiares do falecido. Por iso, é recomendable facer testamento para expresar a vontade sobre o destino dos bens e facilitar o trámite aos herdeiros: contacta cos nosos expertos en herdanzas en Lalín e resolve todas as túas dúbidas sobre o proceso.

Herdanzas sin testamento en Lalín

Cónxuxe

O cónxuxe é o esposo ou a esposa do falecido, sempre que non estivesen separados legalmente ou de feito. O cónxuxe ten dereito ao chamado usufruto de viuvez, que consiste no uso e goce dos bens, pero non na súa propiedade. O usufruto de viuvez pode ser maior ou menor, segundo concorra ou non con outros herdeiros.

Herdanzas sin testamento en Lalín

Descendencia

A descendencia son os fillos e os netos do falecido, que teñen preferencia sobre calquera outro herdeiro. A descendencia ten dereito a unha parte da herdanza chamada lexítima, que consiste na propiedade dos bens hereditarios. A lexítima é de dous terzos da herdanza, que se reparten por partes iguais.

Herdanzas sin testamento en Lalín

Lexitimarios

Os lexitimarios son os herdeiros forzosos que teñen dereito a unha parte da herdanza chamada lexítima, ou sexa, descendentes, ascendentes e o cónxuxe. Os descendentes teñen preferencia sobre o resto, pero dependedo do caso, a herdanza repartirase entre os lexitimarios de diferentes formas.

Herdanzas sin testamento en Lalín

Coidadores

Os coidadores son as persoas que prestaron asistencia ao falecido durante a súa enfermidade ou vellez. Os coidadores non teñen dereito a unha parte da herdanza por lei, salvo que o falecido lles nomease herdeiros. Porén, poden reclamar unha compensación económica polos gastos que incorrese.

Esquécete dos trámites complicados, contacta cun avogado de herdanzas en Lalín

Se queres coñecer os honorarios dos nosos avogados de sucesións en Lalín, contacta con nós. Ofrecerémosche un orzamento personalizado e axustado ás túas necesidades. Non deixes pasar a oportunidade de contar co mellor asesoramento legal en herdanzas e sucesións.

Contactar